ONG per una solució per a la malària

"aquesta ONG no és real, és un treball de classe"

Enquesta

Anuncis

Enquesta II

Un documental sobre la malària

Enquesta

Els nostres laboratoris a Àsia, un reportatge de TV3